Jesteś tutaj:

Komunikaty Burmistrza Gościna

KOMUNIKAT NR XVIII BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 26 marca 2020r.

Burmistrz Gościna informuje, że w Gminie Gościno, na dzień 26 marca (czwartek), odizolowanych decyzją administracyjną Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu jest 15 osób (łączna ilość od wystąpienia stanu epidemicznego - 18). To ci mieszkańcy, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi. Urząd Miejski w Gościnie nie posiada informacji o pozostałych mieszkańcach, którzy wrócili z zagranicy i obowiązkowo odbywają tzw. kwarantanną graniczną.

KOMUNIKAT NR XVII BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 25 MARCA 2020R.

W związku z aktualnie panującą sytuacją, Burmistrz Gościna przekazuje w załączeniu Zarządzenie nr 85/2020 z dn. 25 marca 2020r. w sprawie ustalenia form i procedury w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 – poddanym kwarantannie, w szczególności osobom niesamodzielnym: starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Na skutek podjęcia działań związanych z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli szukających pomocy oraz oferujących pomoc.

Jednocześnie informuję, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie codziennie w godzinach 7.30 – 19.00 świadczy dyżury, gdzie pracownicy udzielają niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Nr tel. 94 35 131 22, 94 35 120 89 lub 695 305 251.

Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Gościna z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia form i procedury w celu zapewnienia pomocy

KOMUNIKAT NR XVI BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 20 MARCA 2020R.

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, Rząd wprowadził nowe zasady dotyczące kwarantanny i podwyższył kary za jej złamanie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W CZASIE KWARANTANNY

1. Wojewoda Zachodniopomorski po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym uruchamia miejsce do kwarantanny (obiekt całkowicie wyodrębniony, zapewniający możliwość izolacji indywidualnej oraz wszelkie potrzeby bytowe osób tam przebywających).

2. Transport osób skierowanych do kwarantanny z przejść granicznych do wyznaczonego ośrodka (zbiorowego miejsca kwarantanny) organizuje jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której znajduje się przejście graniczne. Podstawą do przyjęcia osób skierowanych przez Straż Graniczna do miejsca kwarantanny jest dowóz osób do miejsca kwarantanny środkami transportu zorganizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. W przypadku indywidualnego zgłoszenia się obywatela do uruchomionego miejsca kwarantanny zbiorowej, który wcześniej przekroczył granicę, w karcie pasażera wpisał dane kwarantanny domowej i zmienił zdanie, przyjmuje się następujące rozwiązanie: pracownik miejsca kwarantanny ma obowiązek przyjąć go do miejsca kwarantanny, natomiast obywatel ma obowiązek aktualizacji swoich danych o miejscu kwarantanny poprzez INFOLINIĘ numer 91 434 04 37. Pracownik infolinii ma obowiązek przyjąć dane aktualizacyjne poprzez wypełnienie Karty pasażera z adnotacja ZMIANA i przekazanie dokumentu do Wydziału Kontroli ZUW.

4. Do zbiorowych miejsc kwarantanny przyjmowani są wyłącznie obywatele, o których mowa w punktach 2 i 3. Pozostałe osoby będą kontaktować się telefonicznie z powiatowym inspektorem sanitarnym, celem przeprowadzenia wywiadu i ewentualnym skierowaniu do kwarantanny na podstawie decyzji administracyjnej.

 

KOMUNIKAT NR XV BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 23 marca 2020r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie oferuje bezpłatną, fachową pomoc psychologiczną. Mogą z niej skorzystać wszyscy, którzy w sytuacji zagrożenia COVID – 19 przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny – potrzebują wsparcia. Aby uzyskać pomoc należy skontaktować się z tut. GOPS w Gościnie telefonicznie pod nr 94 35 131 22, 94 35 120 89 lub 695 305 251

 

 

 

KOMUNIKAT NR XIII BURMISTRZA GOSCINA Z DNIA  17 marca 2020r.


Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz wcześniejszym komunikatem Burmistrza Gościna ponownie APELUJĘ do wszystkich mieszkańców naszej gminy do bezwzględnego przestrzegania zaleceń ww. organów     w szczególności unikania przebywania na terenie obiektów użyteczności publicznej takich, jak PLACE ZABAW, SKATEPARK, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE.
Apel kieruję przede wszystkim do rodziców, dzieci i młodzieży  #ZOSTAŃ W DOMU.

 

KOMUNIKAT NR XII BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 17 MARCA 2020r.

Burmistrz Gościna zawiesza funkcjonowanie targowiska stałego „Mój Rynek” w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego od dnia 19.03.2020r. do odwołania.

 

KOMUNIKAT NR XI BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 14 MARCA 2020r.

Burmistrz Gościna zwraca się z prośbą do właścicieli, kierowników i pracowników sklepów, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego - proszę o bezwzględne wprowadzenie i przestrzeganie zasad sanitarnych w szczególności:

1. zachowanie właściwych warunków sanitarnych w tym regularna dezynfekcja,

2. zorganizowanie punktu sanitarnego przy wejściu, z obowiązkiem dezynfekcji,

3. używanie przez personel odpowiedniego stroju i rękawic,

4. ustalenie maksymalnej liczby klientów mogących jednorazowo przybywać w sklepie,

5. zachowanie co najmniej 1 metra odległości między osobami przebywającymi w sklepie.

Burmistrz Gościna zwraca się z prośbą do właścicieli punktów gastronomicznych

Restauracje, pizzerie, punkty gastronomiczne tylko z jedzeniem na wynos lub z dowozem

Restauracje, pizzerie, punkty gastronomicznenadal mogą sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia będzie można brać na wynos lub też z dostawą do drzwi.

 

KOMUNIKAT NR X BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 14 MARCA 2020r.

Osoby potrzebujące pomocy w zakresie sporządzania zakupów, wykupywania i dostarczania leków, dostarczania żywności lub w innej formie, prosimy o zgłaszanie się pod numerami tel. 695 305 275 i 94 35 125 03.

 

KOMUNIKAT NR IX BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 14 MARCA 2020r. Burmistrz Gościna informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie osoby powracające z zagranicy ZOBOWIĄZANE SĄ do obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny. Jeżeli w trakcie kwarantanny zaistnieje konieczność udzielenia pomocy w jakiejkolwiek formie proszę o zgłaszanie potrzeb pod numerem telefonu 695 305 275. 

 

KOMUNIKAT NR VIII BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA 14 MARCA 2020r. Burmistrz Gościna zwraca się do mieszkańców o zgłaszanie się do pracy w wolontariacie przy udzielaniu pomocy dla lokalnej społeczności polegającej w szczególności na: sporządzanie zakupów, wykupowanie i dostarczanie leków, dostarczanie żywności. Prosimy o podanie imienia i nazwiska  z numerem telefonu. Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie, tel. 793 422 007 lub 695 305 251 

 

KOMUNIKAT NR VII BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA  13 marca 2020r. Burmistrz Gościna informuje, że od dnia 16 marca 2020r. aż do odwołania Urząd Miejski w Gościnie zostaje zamknięty dla petentów. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać przez kontakt telefoniczny lub drogą mailową. W sprawach  BARDZO PILNYCH i nie cierpiących zwłoki  możliwa jest wizyta w Urzędzie po wcześniejszym jej uzgodnieniu z dyżurującym pracownikiem  pod numerem tel. 943512503. 

 

KOMUNIKAT NR VI BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA  13 marca 2020r.DLA  OSÓB  POWRACAJĄCYCH Z  ZAGRANICY. Osoby powracające z zagranicy z objawami choroby lub te, które mogły mieć kontakt z osobami chorymi ZOBOWIĄZANE są do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z Sanepidem w Kołobrzegu pod nr tel. 694493755 w celu uzyskania informacji  o obowiązku odbycia kwarantanny. Osoby powracające z zagranicy bez objawów chorobowych i te, które nie miały kontaktu z osobami chorymi ZOBOWIĄZANE są do dwutygodniowej samoizolacji, tzn. do ograniczenia do minimum kontaktów i nieuczestniczenia w życiu publicznym. 

 

KOMUNIKAT NR V BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA  12 marca 2020r. APEL BURMISTRZA GOŚCINA DO RODZICÓW I UCZNIÓW. Z uwagi na poważne zagrożenie szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa APELUJĘ do wszystkich rodziców i uczniów o bezwzględne przestrzeganie kwarantanny domowej, co oznacza pozostawanie uczniów w domu przez okres co najmniej dwóch nadchodzących tygodni. 

 

KOMUNIKAT NR IV BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA  12 marca 2020r. Burmistrz Gościna zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Gościno, którzy posiadają zainstalowana aplikacje BLISKO o rozpowszechnienie jej wśród innych mieszkańców Gminy, którzy jeszcze takiej aplikacji nie zainstalowali (np. sąsiedzi, znajomi, rodzina). Dzięki posiadaniu tej aplikacji każdy mieszkaniec Naszej Gminy ma najszybszy i wiarygodny dostęp do wszystkich ważnych komunikatów i informacji związanych z aktualnym stanem dotyczącym koronawirusa. 

 

KOMUNIKAT NR III BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA  11 marca 2020r. Burmistrza Gościna apeluje do Mieszkańców Gminy o ograniczenie do minimum, w najbliższych 2 tygodniach, bezpośrednich kontaktów przy załatwianiu swoich spraw w Urzędzie Miejskim w Gościnie oraz w GOPS. Prosimy o kontaktowanie się telefoniczne lub droga elektroniczną. Telefon do UM w Gościnie: 943512503, telefon do GOPS: 943513122. 

 

KOMUNIKAT NR II BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA  11 marca 2020r. Decyzją Burmistrza Gościna, po spotkaniu w dniu 11.03.2020r. zostaje zawieszona działalność wszystkich placówek kultury i sportu, w tym świetlic wiejskich, bibliotek, hali sportowej i boisk sportowych na terenie gminy Gościno. Odwołuje się wszystkie imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe organizowane w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Gościno. 

 

KOMUNIKAT NR I BURMISTRZA GOŚCINA Z DNIA  11 marca 2020r. Zgodnie z decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego od dnia 12.03.2020r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Gościno. W dniach 12 i 13 marca placówki oświatowe świadczą tylko opiekę nad dziećmi. Od dnia 16.03.2020r. placówki oświatowe zostają zamknięte na 2 tygodnie. 

 

Video

Linki

            
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie